Ses bozuklukları kişinin günlük hayatta ses kullanımını önemli ölçüde kısıtlayan; sesin perde, şiddet ve yüksekliğinde meydana gelen fizyolojik temelli anomalilerdir. Ses bozuklukları ses kısılmaları, ses çatlamaları, sık boğaz temizleme ihtiyacı ve boğazda yanma belirtileriyle karakterizedir.

Vokal yapıların yanlış kullanımı ve ses hijyenine dikkat edilmemesi sonucunda meydana gelebilen ses bozuklukları kişilerin iş ve sosyal hayatlarını olumsuz etkilemekte; erken dönemde vokal hijyene dikkat edilmesi ve ses terapisiyle tedavi edilmeyen vokal kord nodüllerinin daha geç dönemlerde cerrahi müdahaleyle ortadam kaldırılması gerekmektedir. Vokal kord nodülleri ses terapisi uygulanarak iyileşebilmekte ve cerrahi müdahaleye gereksinim duyulmamaktadır.

Ses Terapisinde Neler Yapılır?

Ses terapisinde vokal yapıların doğru kullanılması, ses hijyeni ve vokal yapıları güçlendirme çalışmaları yapılmaktadır. Ses terapisi; ses egzersizlerinin hasta tarafından düzenli olarak uygulanarak mevcut rahatsızlığın iyileşmesi ve gelecekte oluşmasını önlenmesi amacıyla vokal yapıların güçlendirilmesini sağlamaktadır.

Uygulanan Programlar:

  • Vokal Fonksiyon Egzersizleri
  • Rezonant Terapi
  • Vokal Hijyen Terapisi