Afazi, beyindeki konuşma ile ilişkili bölgelerin zarar görmesine bağlı olarak gelişen bir iletişim bozukluğudur. Afazi kişinin konuşma, dinleme, okuma ve yazma becerilerini etkiler ancak kişinin entellektüel kapasitesinde sınırlılığa yol açmaz.

Afazinin en temel nedeninin inme olduğu bilinmekle birlikte beyinde konuşmayla ilişkili bölgelerde hasara yol açan beyin hasarı, beyin tümörü gibi rahatsızlıklar da afaziye neden olabilmektedir.

Afazinin belirtileri ve şiddeti beyin hasarının yeri ve şiddetine göre değişiklik gösterebilmektedir. Afazili birey dili ifade etmekte güçlük çekebilir. İfade edici dilde sorunlar yaşayan afazili bi birey sözcük bulmakta güçlük çekebilir, ‘masa’ yerine ‘kibaba’ gibi gerçek olmayan sözcükler kullanabilir, sözcüklerde cümleler oluşturmakta güçlük çekebilir ya da anlamsız cümleler kurabilirler. Alıcı dilinde güçlük yaşayan afazili bireyler diğerlerinin ne söylediğini anlamada güçlük yaşayabilirler, deyimleri ve dolaylı anlatımları kavramada sınırlılıklar yaşayabilirler. Bu duruma ek olarak afazili bireylerde okuma ve yazma güçlükleri de olabilmektedir.

Afazi Terapisinde Ne Yapılır?

Afazi, her bir bireyi beyinde bulunan lezyonun yeri ve şiddetine göre farklı şekilde etkileyeceği için kişinin konuşma, okuma, yazma, dinleme, tekrarlama ve adlandırma becerileri ayrı ayrı değerlendirilir. Değerlendirme sürecinde kişinin MR sonuçları da göz önünde bulundurulur. Değerlendirme süreci sonucunda kişinin ihtiyacına göre terapi süreci desenlenir ve desteğe ihtiyaç duyduğu her bir beceri ayrı ayrı çalışılır. Afazi terapisinde beynin kendini onarma süreci (plastisite) çok önemlidir. Bu nedenle afazili bireye konuşma terapisi olabilecek en erken düzeyde başlanmalıdır. Zira erken dönemde başlayan terapi, plastisite süreciyle birleştiğinde terapi etkililiğini geç dönemlere (inme sonrası 12. aydan sonrası) kıyasla dramatik biçimde artırmaktadır.